Prevádzkový poriadok

Objednaný tovar cez internetový obchod www.KenguraMarket.sk je dodávaný priamo na dohodnutú adresu zákazníkovi.

Spoločnosť CK Amazing-Slovakia, s.r.o. (ďalej len distrubútor)

 • Vedie účtovné záznamy o všetkých dodávateľoch a odberateľoch potravín za účelom ich vysledovateľnosti.
 • Má, v miere zodpovedajúcej výkonu svojej činnosti, znalosti o manipulácii s potravinami a ich umiestnení na trh a o predpisoch na zabezpečenie zdravotnej neškodnosti a kvality.
 • Dodržiava, v miere zodpovedajúcej výkonu svojej činnosti, zásady osobnej hygieny a hygienické požiadavky na manipuláciu s nimi a ich umiestnenie na trh.
 • Zaobchádza s potravinami tak, aby sa neporušila ich zdravotná neškodnosť a kvalita.
 • Fyzická osoba distribútora zabalí nebalené potraviny, ak to ich povaha vyžaduje, do funkčne vhodného a zdravotne neškodného obalového materiálu a pri manipulácii s nimi použije čisté a vhodné pomôcky a náradie, ako sú kliešte, lopatky, vidličky, jednorazové igelitové rukavice.
 • Fyzická osoba distribútora absolvovala vstupnú lekársku prehliadku.
 • Zabezpečuje prepravu potravín v spôsobilých a vhodne vybavených dopravných prostriedkoch takým spôsobom, aby sa zachovala ich bezpečnosť a kvalita.
 • Dbá na čistotu dopravných prostriedkov, vykonáva ich dezinfekciu a vedie o tom záznamy.
 • Používa pri preprave len také dopravné prostriedky, ktorých steny a ostatné časti, ktoré prichádzajú do styku s potravinami, sú z nekorodujúceho materiálu a ani inak negatívne neovplyvňujú bezpečnosť alebo kvalitu potravín a sú hladké, ľahko čistiteľné a dezinfikovateľné.
 • Zabezpečuje účinnú ochranu prepravovaných potravín pred hlodavcami, vtákmi, hmyzom, prachom a iným znečistením a prepravuje ich za takých podmienok, aby sa v priebehu prepravy nezvýšila alebo neznížila ich teplota, ktorá by mohla negatívne ovplyvniť bezpečnosť a kvalitu potravín.
 • Chladené potraviny sú prepravované v termoboxoch alebo termotaškách.
 • Trvanlivé potraviny sú prepravované v plastových prepravkách alebo nákupných taškách.
 • Po dovezení tovaru na dohodnuté miesto, fyzická osoba distribútora (ďalej len vodič) objednaný tovar odovzdá zákazníkovi v plastovej prepravke, alebo v termotaške. Zákazník si tovar skontroluje a vykoná úhradu. Zákazník po prebratí a vyložení tovaru vráti vodičovi prázdnu prepravku, alebo termotašku.
Môj košík (0 položky)

Žiadne produkty v košíku.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.